Home|Ledenservice|
Links
Sociale partners | Sociale Fondsen | Vlaamse overheid | Federale overheid | Europa | Media | Data & onderzoek | Vorming & kwaliteitszorg | Tewerkstelling | Wetgeving & rechtspraak

VIVO   

    Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de social profit vzw
    Voorstelling en activiteiten


ICOBA    Initiatief COmpetentieBevordering Agressiebeheersing
    Voorstellingsbrochure  -  www.icoba.be


Universiteit Antwerpen Management School    Universiteit Antwerpen Management School
    Social Profit Sector


Prose    Prose heeft als doel het ontwikkelen en verspreiden van methoden en
    instrumenten voor integrale kwaliteitszorg in social-profitorganisaties.
    Deze methoden zijn gericht op kwaliteitsmeting, kwaliteitsborging en
    kwaliteitsverbetering op basis van zelfevaluatie.
    Producten  -  Vorming

Alle rechten voorbehouden - DISCLAIMER - Technische realisatie: HolonCom - Ontwerp: Rob Marcelis