Home|Ledenservice|
Loonbarema's | Barema's 319.01 | Barema's 327.01 | Barema's 330 | Barema's 331

SOM de federatie van sociale ondernemingen vzw

Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap (PC 319.01)
Centra Algemeen Welzijnswerk - Bijzondere Jeugdbijstand - CIG-CKG - Ondersteuning van personen met een handicap - Huurdersbonden - Sociale Verhuurkantoren

Klik hier voor de loonbarema's van toepassing vanaf 1 januari 2013.

Klik hier voor de loonbarema's van toepassing van 1 maart 2012 tot 31 december 2012.
Klik hier voor de loonbarema's van toepassing van 1 juni 2011 tot 29 februari 2012.

De forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen bedraagt 0,3412 euro per kilometer tijdens de periode van 1 juli 2015 tot 30 juni 2016.

De leden van SOM vinden een gedetailleerde loonkostberekening onder Ledenservice.

Alle rechten voorbehouden - DISCLAIMER - Technische realisatie: HolonCom - Ontwerp: Rob Marcelis