Home|Ledenservice|

Wetgeving en rechtspraak

SOM de federatie van sociale ondernemingen vzw

Klik hier voor links naar websites met nuttige wetgeving en rechtspraak.
______________________________________________________________________________________________

Eenheidsstatuut arbeiders/bedienden

  • Motivering van het ontslag - CAO 109 (NAR 12/02/2014) - dossier Unisoc

  • FAQ - Unisoc (laatste actualisering 20/02/2014)
  • Wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen (26/12/2013)
  • Finaal compromisvoorstel van de Minister van Werk (05/07/2013)

______________________________________________________________________________________________

Sociale Maribel

  • Koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector - laatst gewijzigd bij KB van 19/03/2014  B.S. 28/03/2014
  • Wet van 29 juni 1981 (art. 35) houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers

______________________________________________________________________________________________

Alle rechten voorbehouden - DISCLAIMER - Technische realisatie: HolonCom - Ontwerp: Rob Marcelis